Aquarius projectsaquarius.net/projects/Aquarius projectsWed, 24 Apr 2019 08:58:54en-usMedical translators and revisers (EN-RU, RU-EN)aquarius.net/project/154228aquarius.net/project/154228Fri, 05 Apr 2019 16:18:03[CDATA['ASPECT TRANSLATION COMPANY IS LOOKING FOR MEDICAL TRANSLATORS AND REVISERS (EN-RU, RU-EN) TO SUPPORT ASPECT'S ONGOING PROJECT LINE. For more information about the company please follow the link www.aspect-translations.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/aspect-translation-company-ba35b3113/ Facebook: www.facebook.com/Aspect-Translation-Company-223212217704342 Instagram: hashtags #everyaspectofaspect #aspectfamily #aspecttranslationfamily #aspecttranslationcompany Job type: translation, revision Language pair: EN-RU, RU-EN Specialization: clinical trials Content type: regulatory docs CAT-tools: SDL Trados Studio 2017 If you are interested, please send us your CV via email to Alla Vendor Manager vm@aspect-translations.com']]Medical translators and revisers (EN-RU, RU-EN)aquarius.net/project/154227aquarius.net/project/154227Fri, 05 Apr 2019 16:18:00[CDATA['ASPECT TRANSLATION COMPANY IS LOOKING FOR MEDICAL TRANSLATORS AND REVISERS (EN-RU, RU-EN) TO SUPPORT ASPECT'S ONGOING PROJECT LINE. For more information about the company please follow the link www.aspect-translations.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/aspect-translation-company-ba35b3113/ Facebook: www.facebook.com/Aspect-Translation-Company-223212217704342 Instagram: hashtags #everyaspectofaspect #aspectfamily #aspecttranslationfamily #aspecttranslationcompany Job type: translation, revision Language pair: EN-RU, RU-EN Specialization: clinical trials Content type: regulatory docs CAT-tools: SDL Trados Studio 2017 If you are interested, please send us your CV via email to Alla Vendor Manager vm@aspect-translations.com']]Bilingual Proofreading project; FR-PT; Duration: 8 monthsaquarius.net/project/154226aquarius.net/project/154226Wed, 03 Apr 2019 18:10:00[CDATA['Summa Linguae translation agency is looking for FR-PT linguists preferably based in CET time zone who are interested in long term cooperation. Bilingual Proofreading project Languages: FR-PT Start date: ASAP Duration: 8 months Schedule: Monday-Friday, from 6 to 8 hours per day of actual work Working hours: between 9AM-17PM CET Rate: paid per hour Required billing method: invoice If you are interested in cooperation please send us your CV to: vmteam@summalinguae.com in the subject field please write: Bilingual Proofreading FR-PT / Last Name First name']]Projekt muzyczny EN-PL-ENaquarius.net/project/154225aquarius.net/project/154225Wed, 03 Apr 2019 14:50:06[CDATA['Projekt muzyczny EN-PL-EN Czas trwania: 2 lata Tematyka: kultura, muzyka Aplikuj?cy powinien posiada?: 1) dokumenty potwierdzaj?ce posiadanie wykszta?cenia w zakresie j?zyka angielskiego (dyplom wy?szych studiów magisterskich w zakresie ?lologii angielskiej lub odpowiedni certy?kat C2 Wed?ug Europejskiego Systemu Opisu Kszta?cenia J?zykowego) 2) wyksztalcenie muzyczne (co najmniej wykszta?cenie ?rednie) 3) do?wiadczenie w zakresie dokonywania t?umaczenia potwierdzone w postaci co najmniej dwóch wydanych publikacji zawieraj?cych teksty t?umaczone przez Wykonawc?; z j?zyka polskiego na j?zyk angielski o ??cznej obj?to?ci co najmniej 200 stron t?umaczeniowych (1800zzs), wydanych w okresie maksymalnie ostatnich 5 lat Zg?oszenia prosz? wysy?a? na maila: natasza.nowakowska@summalinguae.com Prosimy o umieszczenie w tytule wiadomo?ci: Projekt muzyczny / Imi? i Nazwisko']]Projekt muzyczny EN-PL-ENaquarius.net/project/154224aquarius.net/project/154224Wed, 03 Apr 2019 14:50:05[CDATA['Projekt muzyczny EN-PL-EN Czas trwania: 2 lata Tematyka: kultura, muzyka Aplikuj?cy powinien posiada?: 1) dokumenty potwierdzaj?ce posiadanie wykszta?cenia w zakresie j?zyka angielskiego (dyplom wy?szych studiów magisterskich w zakresie ?lologii angielskiej lub odpowiedni certy?kat C2 Wed?ug Europejskiego Systemu Opisu Kszta?cenia J?zykowego) 2) wyksztalcenie muzyczne (co najmniej wykszta?cenie ?rednie) 3) do?wiadczenie w zakresie dokonywania t?umaczenia potwierdzone w postaci co najmniej dwóch wydanych publikacji zawieraj?cych teksty t?umaczone przez Wykonawc?; z j?zyka polskiego na j?zyk angielski o ??cznej obj?to?ci co najmniej 200 stron t?umaczeniowych (1800zzs), wydanych w okresie maksymalnie ostatnich 5 lat Zg?oszenia prosz? wysy?a? na maila: natasza.nowakowska@summalinguae.com Prosimy o umieszczenie w tytule wiadomo?ci: Projekt muzyczny / Imi? i Nazwisko']]English to Japanese, tourism related projectaquarius.net/project/154223aquarius.net/project/154223Tue, 26 Mar 2019 09:08:09[CDATA['We are looking to translate the descriptions on our hotel booking site. Each text is avg. 250 words and we have over 100,000 to complete over the next year. The articles are descriptions of activities and facilities in a hospitality environment. They require a beautiful flow to the translation that reflects the carefully written English. Experience in tourism / marketing related translations would be highly beneficial.']]English to Chinese, tourism related projectaquarius.net/project/154222aquarius.net/project/154222Mon, 25 Mar 2019 13:37:20[CDATA['We have a large project underway which currently requires translation of articles around 200-300 words each from English to Traditional and Simplified Chinese. The articles are descriptions of activities and facilities in a hospitality environment. They require a beautiful flow to the translation that reflects the carefully written English. Experience in tourism / marketing related translations would be highly beneficial. We will need several linguists working on this for some months as there are thousands of articles to be translated.']]English to Chinese, tourism related projectaquarius.net/project/154221aquarius.net/project/154221Mon, 25 Mar 2019 13:37:19[CDATA['We have a large project underway which currently requires translation of articles around 200-300 words each from English to Traditional and Simplified Chinese. The articles are descriptions of activities and facilities in a hospitality environment. They require a beautiful flow to the translation that reflects the carefully written English. Experience in tourism / marketing related translations would be highly beneficial. We will need several linguists working on this for some months as there are thousands of articles to be translated.']]T?umaczenia: PL-EN-PL; specjalizacje: technicznaaquarius.net/project/154220aquarius.net/project/154220Fri, 15 Mar 2019 16:31:52[CDATA['Agencja t?umacze? Summa Linguae poszukuje t?umaczy zdalnych. Pary j?zykowe: PL-EN-PL Specjalizacje: techniczna. CAT tool: mile widziana praca z narz?dziami CAT. Poszukujemy osób z doktoratem z dziedzin technicznych. W celu nawi?zania wspó?pracy prosimy o nades?anie: - CV (zawieraj?cego informacje na temat do?wiadczenia), - skanu dyplomu doktoranckiego potwierdzaj?cego wykszta?cenie, - informacji o proponowanej stawce za s?owo lub stron? ?ród?ow? (1800 zzs) w PLN, - informacji na temat u?ywanych narz?dzi CAT. Zg?oszenia prosz? przesy?a? na adres mailowy: vmteam@summalinguae.com W temacie maila prosz? napisa?: PL-EN-PL / doktorat z dziedzin technicznych / nazwisko imi? Wspó?prac? mo?emy podj?? jedynie z osobami które rozliczaj? si? za pomoc? faktury. Prosimy równie? o informacj? czy rozliczenie b?dzie si? odbywa? poprzez faktury z VAT-em czy bez VAT-u. Nasz dzia? ksi?gowo?ci akceptuje faktury Useme.']]T?umaczenia: PL-EN-PL; specjalizacje: technicznaaquarius.net/project/154219aquarius.net/project/154219Fri, 15 Mar 2019 16:31:51[CDATA['Agencja t?umacze? Summa Linguae poszukuje t?umaczy zdalnych. Pary j?zykowe: PL-EN-PL Specjalizacje: techniczna. CAT tool: mile widziana praca z narz?dziami CAT. Poszukujemy osób z doktoratem z dziedzin technicznych. W celu nawi?zania wspó?pracy prosimy o nades?anie: - CV (zawieraj?cego informacje na temat do?wiadczenia), - skanu dyplomu doktoranckiego potwierdzaj?cego wykszta?cenie, - informacji o proponowanej stawce za s?owo lub stron? ?ród?ow? (1800 zzs) w PLN, - informacji na temat u?ywanych narz?dzi CAT. Zg?oszenia prosz? przesy?a? na adres mailowy: vmteam@summalinguae.com W temacie maila prosz? napisa?: PL-EN-PL / doktorat z dziedzin technicznych / nazwisko imi? Wspó?prac? mo?emy podj?? jedynie z osobami które rozliczaj? si? za pomoc? faktury. Prosimy równie? o informacj? czy rozliczenie b?dzie si? odbywa? poprzez faktury z VAT-em czy bez VAT-u. Nasz dzia? ksi?gowo?ci akceptuje faktury Useme.']]